Micro-MIDI..

Micro-MIDI bir MIDI donanım ya da yazılıma bağlandığında MIDI tuning üzerinde değişim yapabilen kromatik adımdaki bütün perdelerin sent değerlerini -100 ve 100 birimleri arasında değiştirerek seslendirebilen ve bu sent değişimleri ile bütün icra verilerini mikrotonal arıza işaretleriyle notaya alabilen gerçek zamanlı bir uygulamadır. Bunun yanı sıra Micro-MIDI tonal-mikrotonal dönüşüm işlemi de yapabilir. Bu sayede Mikro-MIDI, Batı müziği ses sistemiyle kaydedilmiş MIDI, MusicXML, OpenMusic ve PWGL dosyalarını uygulama ara yüzünde açarak notaların sent değerlerini değiştirir, bu sent değişimlerini MIDI çalgılarıyla seslendirir ve bunları çeşitli çözünürlük değerleriyle (1/2 1/4, 1/8, 1/100) temsil edebilen mikrotonal arıza işaretleriyle yeniden kaydeder.

Micro-MIDI harici bir MIDI donanıma (örn. MIDI klavye) bağlanabilir ve uzaktan erişim MIDI klavye ile sağlanır. MIDI klavyenin olmadığı pratik uygulamalar için Micro-MIDI arayüzü üzerindeki fareyle kontrol edilen sanal klavye ya da qwerty (Q) bilgisayar klavyesi kullanılabilir.

Micro-MIDI üzerindeki fonksiyonların işlevleri, kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için kılavuzu açınız:

Windows ve MacOsX işletim sistemleri için standalone (kurulumsuz) çalışan iki farklı uygulama dosyası:

Max/MSP kullanıcıları için patch ve patch nesnesi:

Micro-MIDI (maxpat) (Bach paketinin yüklenmesi gerekir.)