Serdar Çelik

Serdar Çelik, MIDI ve müzik programlama, etkileşimli müzik, ses sentezleme, mikrotonalite konuları üzerine çalışmaktadır. Özellikle, mikrotonalitenin MIDI tuning sistemi üzerinde temsili ve mikrotonalitenin MIDI sistemi içinde bir fonksiyon olarak kullanımı güncel çalışma konularıdır.

 

Çelik, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra

TUBİTAK bilim insanı yetiştirme programı dahilinde 2219 yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu kazanmıştır.  12 aylık burs dahilinde  De Montfort Üniversitesi, Müzik, Teknoloji ve İnovasyon bölümünde Dr. Bret Battey ile post-doktora projesini tamamlamıştır (2016). Halen Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Bu sitede mikrotonalite ve  MIDI tuning üzerine hazırlanan uygulamalar dışında ses sentezleme konularıyla ilgili çeşitli uygulamalar paylaşılarak tartışmaya açılmıştır.

 

Akademik bilgiler ve yayınlar....

İletişim: Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı, Sivas

 

Tel: 0346 2191010- 2825

 

E-mail: sercelik@gmail.com