Micro-MIDI..

Micro-Markov, MIDI dosyalarını 1. ve 2. Sıra Markov Zinciriyle (1. and 2. Order Markov Chain) analiz eden Algoritmik Kompozisyon örneğidir.

 

  • MIDI dosyası içindeki perde değerlerinin baskı süreleri de analiz edilmiş ve bu değerler Markov analizlerinin seslendirilmesi sürecinde perdelerin tartım değeri olarak kulanılmıştır.
  • Micro-Markov uygulaması MIDI dosyasının BPM cinsinden hızını hesaplar ve kullanıcının seslendirme aşamasında gerçek zamanlı hız değişimleri yapabilmesi için uygulama penceresine sahiptir.
  • Analizlerin farklı enstrümanlarla seslendirilmesi için 128 farklı seçenek sunulmuştur.
  • Mikro-Markov, MIDI tuning sistemini gerçek zamanlı değiştirir ve analizler  sent değerleri değiştirilmiş mikrotonal perdelerle seslendirilebilir.
  • Analizlerin seslendirme süreci ve bu süreç içinde yapılan bütün değişimler roll ekranında nota değerleri ve mikrotonal arıza işaretleriyle birlikte geri bildirimde bulunur.
  • Beğenilen analiz seslendirmelerinin kaydedilmesi ve yeniden seslendirimesi  için score ekranı eklenmiştir. Bu sayede bütün analiz işlemleri MIDI, MusicXML, OpenMusic, PWGL, Lilypond formatlarından herhangi biriyle kaydedilebilir.

Micro-Markov üzerindeki fonksiyonların işlevleri, kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için kılavuzu açınız:

Max/MSP kullanıcıları için patch ve patch nesnesi:

Micro-Markov (maxpat) (Bach paketinin yüklenmesi gerekir.)

Windows ve MacOsX işletim sistemleri için standalone (kurulumsuz) çalışan iki farklı uygulama dosyası: