Eksiltmeli Sentez Uygulaması...

 -Karmaşık ses formu olarak testere dişi, kare, üçgen dalga formu; white ve pink noise seçenekleri sunulmuştur.

-Merkez Frekans Modulatörü penceresi notch filtre üzerindeki merkez frekans değerinin salınım alanını belirler. Kullanıcı tarafından belirlenen frekans değeri  ya da seçilecek osilatörlerle merkez frekans değeri farklı oranlarla salınım yapar.

-Q Modulatörü filtredeki Q değerinin birim zaman içindeki değişimini i belirlemek için kullanılır. Q değeri salınımı yan taraftaki hazır grafiklerle belirlenebildiği gibi kullanıcının oluşturacağı yeni grafik üzerinden de değiştirilebilir.

-Speaker simgesinden sistemi açıp, simgenin yanındaki genlik değerini belirleyiniz.

-Sanal klavye seslendirilecek perdenin giriş frekansını değerini belirlemek için kullanılır. Sanal klavye dışında MIDI-In desteği ile harici MIDI donanımlar da bağlanabilir.

 

Windows ve MacOsX işletim sistemleri için standalone (kurulumsuz) çalışan iki farklı uygulama dosyası: